Anmälningspolicy för kurser

När du anmäler dig till en kurs hos ZumbaFest accepterar du våra villkor. Vid frågor vänligen mejla ann-sofie@zumbafest.se

Ångerrätt - kurs
Du har 14 dagars ångerrätt från och med att du har fått din bekräftelse från oss (enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler). Ångerrätten innebär att du kan ångra din anmälan genom att skicka ett meddelande om detta till ann-sofie@zumbafest.se inom 14 dagar efter det att vi bekräftat anmälan. 

Prova-på för barnkurs
Alla barn har möjlighet till prova-på för 50kr som betalas innan lektionen (dras av på den totala kurskostnaden). Vill barnet sedan inte fortsätta kursen ska detta meddelas inom 3 vardagar genom att mejla till ann-sofie@zumbafest.se. Vi avbokar då din plats och du får ingen faktura för kursen.

 

Sjukdom, skada eller annat förhinder
Utöver vad som behandlas under ångerrätt och prova-på för barn (se ovan) är avbokning av pågående period inte möjlig. Frånvaro efter kursstart berättigar inte till återbetalning av kursavgiften. Om du på grund av sjukdom, skada eller avflyttning från orten ej har möjlighet att fullfölja kursen och styrker detta med intyg återbetalar vi kursavgiften för den tid intyget avser.

Avbokning och Återbetalning
Mejla din avbokning till ann-sofie@zumbafest.se. Ange dina personuppgifter och vilken kurs avbokningen gäller. Har du rätt till återbetalning meddelar du även bank och bankkonto till vilket återbetalning skall ske. ZumbaFest återbetalar den avgift du har rätt till snarast möjligt efter att vi har mottagit dina bankuppgifter. Dock senast inom 30 dagar från att vi har mottagit din avbokning. För avbokning av terminskort vuxen/senior/student/träning på recept ska ZumbaFest meddelas senast 7 dagar innan nästa kommande delbetalning - datum för delbetalning informeras vid anmälan.

Ändrade tider
Om vi tvingas ställa in en kurs före kursstart har du rätt att återfå hela avgiften. ZumbaFest förbehåller oss rätten att ändra lärare, dag och tid om så blir nödvändigt.

GDPR - vår dataskyddspolicy
 

Den här dataskyddspolicyn beskriver hur vi på ZumbaFest samlar in, använder, lagrar och delar personuppgifter.

ZumbaFest använder den externa tjänsten Wix (hemsidan) samt Visma för att hantera anmälningar och fakturering av kurser. Endast anställda och supportpersonal med individuell inloggning kan se de uppgifter som lagras på Wix och Visma.

I och med att ett kundavtal ingås mellan kund och ZumbaFest varje gång en tjänst bokas så behöver vi inte inhämta samtycke från kund innan registrering. Kunden får informationen, genom användaravtalet, till vad informationen används. 

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.
 

Vilken information samlar vi in?

För att kunna hantera bokningar så behandlar vi personuppgifter så som födelsedata, namn, telefonnummer och e-post.

Vi behöver uppgifterna för att kunna identifiera, kontakta samt fakturera elev och förälder.
Vi sparar även historik över tidigare kurser som eleven har gått hos oss. Syftet med det är att kunna hjälpa eleven att hitta rätt kurs när man bokar kurser inför kommande terminer.

Om en elev/förälder vill bli borttagen ur registret raderar ZumbaFest denne manuellt, förutsatt att detta inte krockar med bokföringslagen.

 

Vad gör vi med din information?

All data används för att leverera, administrera våra tjänster. Vi använder också detta för att kunna kommunicera med dig om viktiga händelser och kommunikation via e-post.

 

Vem kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till?

Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part förutom ovan nämnda registeringstjänster.

 

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?
Personuppgifterna lagras på hemsidans anmälningsdatabas och i vårt kundregister. Vi sparar uppgifter så länge som eleven dansar hos oss. Vi behåller uppgifterna tre terminer efter det att man inte har varit aktiv. Om eleven vill fortsätta att dansa efter ett uppehåll underlättar det för oss att hjälpa eleven till rätt kurs.

Facebook och Instagram

ZumbaFest sparar ingen personinformation från Facebook eller Instagram.

Zumba® and the Zumba logos are trademarks of Zumba Fitness, LLC. Used under license.       ©2020